تحلیل تکنیکال بورس با مجید مویدی

به همراه سیستم راویار

تحلیلها

تحلیل تکنیکال و نموداری شاخص ها و نمادهای گروههای مختلف

سیستم راویار (R16)

امتیاز دهی به نمادها بر اساس سیستم راویار و مشخص کردن محدوده سقف و کف ها

متفرقه

تابلو خوانی ، نبض بازار ، سهامداران عمده ، مطالب آموزشی و ابزار کاربردی

کانال تلگرام

پیوستن به کانال تلگرام و مشاهده تحلیلها و مطالب گذشته